Jabatan Bendahari Universiti Kebangsaan Malaysia


'Kekal Berintegriti'

KPI Jabatan Bendahari

KPI PEROLEHAN

95%
Pesanan Rasmi disediakan tidak lewat 10 hari dari tarikh terima permohonan dan dokumen yang lengkap.

90%
Penyediaan Surat Setuju Terima tidak lewat dari 10 hari dari tarikh terima dokumen lengkap.

KPI ASET

95%
Proses pra-pendaftaran aset alih dilaksanakan dalam tempoh 4 hari selepas APB diluluskan.

90%
Pemeriksaan semasa aset alih dijalankan selepas satu bulan maklumat aset alih dikemaskini.

100%
Permohonan pelupusan diambil tindakan dalam tempoh 14 hari dari tarikh terima borang yang lengkap.

100%
Permohonan barang gunasama diambil tindakan dalam masa 7 hari dari tarikh terima permohonan lengkap.

KPI BAYARAN

95%
Bayaran kepada pelanggan dibuat tidak lewat 14 hari dari tarikh terima dokumen lengkap.

75%
Bayaran kepada pelanggan dibuat tidak lewat tujuh (7) hari dari tarikh terima dokumen lengkap.

Pekeliling Jabatan BendahariTahun 2024

Capai Pekeliling
img

Jabatan Bendahari
Universiti Kebangsaan Malaysia


Selamat datang ke Laman Sesawang Jabatan Bendahari, tulang belakang kewangan Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM). Sebagai Jabatan Bendahari Universiti ini, kami memainkan peranan penting dalam pengurusan dan penjagaan sumber kewangan universiti.

img
Hubungi Kami

Aras 4, Bangunan Canselori, 43600 UKM Bangi, Selangor.
bndahari@ukm.edu.my
03-8921 3399


Urusan Pelajar

Aras 7, Bangunan Pusat Pengurusan Akademik, Lingkungan Ke-2 UKM
ukpbendahari@ukm.edu.my
03-8911 8178 / 8181