Pekeliling dan Surat Edaran

Tarikh kuat kuasa Tajuk Pindaan Tindakan
04 Januari 2024 PEKELILING BENDAHARI BIL. 2 /2024 – JADUAL PEMBAYARAN GAJI/ ELAUN PEMBANTU PENYELIDIK BAGI TAHUN 2024

04 Januari 2024 PEKELILING BENDAHARI BIL. 1/2024 – JADUAL PEMBAYARAN GAJI UNIVERSITI BAGI TAHUN 2024

03 Januari 2023 PEKELILING BENDAHARI BIL.1/2023 - JADUAL PEMBAYARAN GAJI UNIVERSITI BAGI TAHUN 2023

03 Januari 2023 PEKELILING BENDAHARI BIL.2/2023 - JADUAL PEMBAYARAN GAJI/ELAUN PEMBANTU PENYELIDIK BAGI TAHUN 2023

24 Februari 2022 PEKELILING BENDAHARI BIL. 5/2022 - PENYATA PENDAPATAN TAHUNAN 2021 DAN PENGHANTARAN BORANG CUKAI INDIVIDU/ SISTEM e-FAILING

01 Ogos 2022 PEKELILING BENDAHARI BIL. 8/2022 - PENETAPAN KADAR BAHARU BAGI JAMUAN UNIVERSITI, KELAYAKAN PAKEJ HOTEL DAN KERAIAN PENSYARAH/ PROFESOR PELAWAT

18 Ogos 2022 PEKELILING BENDAHARI BIL. 11/2022 - GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEMUDAHAN ELAUN KOMPUTER KAKITANGAN AKADEMIK DAN PENGURUSAN & PROFESIONAL

10 November 2022 PEKELILING BENDAHARI BIL. 14/2022 - GAJI AWAL NOVEMBER 2022

03 Januari 2022 PEKELILING BENDAHARI BIL. 1/2022 JADUAL PEMBAYARAN GAJI BAGI TAHUN 2022

03 Januari 2022 PEKELILING BENDAHARI BIL. 2/2022 - JADUAL PEMBAYARAN GAJI/ ELAUN PEMBANTU PENYELIDIKAN BAGI TAHUN 2022

01 Januari 2021 PEKELILING BENDAHARI BIL. 1/2021 JADUAL PEMBAYARAN GAJI BAGI TAHUN 2021

01 Januari 2021 PEKELILING BENDAHARI BIL. 2/2021 JADUAL PEMBAYARAN GAJI/ ELAUN GRA, RA DAN ZAMALAH BAGI TAHUN 2021

27 Februari 2019 PEKELILING BENDAHARI BIL. 3/2019 - PENYATA PENDAPATAN TAHUN 2018 & PENGHANTARAN BORANG CUKAI INDIVIDU / SISTEM e-FILING

17 Jun 2019 PEKELILING BENDAHARI BIL. 4/2019 - KADAR BAYARAN SAGUHATI KERJA-KERJA PENYELIDIKAN

01 Oktober 2019 PEKELILING BENDAHARI BIL. 6/2019 - PENGURUSAN PANJAR WANG RUNCIT

19 Disember 2019 PEKELILING BENDAHARI BIL. 10/2019 - JADUAL PEMBAYARAN GAJI BAGI TAHUN 2020

26 Disember 2019 PEKELILING BENDAHARI BIL. 11/2019 - JADUAL PEMBAYARAN GAJI/ELAUN PEMBANTU PENYELIDIK BAGI TAHUN 2020

Tarikh kuat kuasa Tajuk Pindaan Tindakan
27 Februari 2024 PENYATA PENDAPATAN TAHUNAN 2023 DAN PENGHANTARAN BORANG NYATA ATAU CUKAI INDIVIDU/ SISTEM e-FILING BAGI TAHUN 2024

24 Februari 2023 SURAT EDARAN PENYATA PENDAPATAN TAHUNAN 2022 DAN PENGHANTARAN BORANG CUKAI INDIVIDU/ SISTEM e-FAILING

12 April 2023 SURAT EDARAN PERUBAHAN TARIKH BAYARAN EMOLUMEN DAN BANTUAN KHAS KEWANGAN AIDILFITRI BAGI BULAN APRIL TAHUN 2023

06 Oktober 2021 SURAT EDARAN PELAKSANAAN BAYARAN ATAS TALIAN BAGI PEMBELIAN MELALUI eP@UKM

22 April 2020 SURAT EDARAN PELAKSANAAN KAEDAH PEMBAYARAN SEPANJANG TEMPOH PERINTAH KAWALAN PERGERAKAN (PKP)

26 Februari 2020 SURAT EDARAN PENYATA PENDAPATAN TAHUNAN 2019 DAN PENGHANTARAN BORANG CUKAI INDIVIDU E-FILING

08 Januari 2020 SURAT EDARAN PEMBAYARAN SECARA ATAS TALIAN MELALUI PORTAL eKEWANGAN UKM

22 April 2020 PELAKSANAAN KAEDAH PEMBAYARAN SEPANJANG TEMPOH PERINTAH KAWALAN PERGERAKAN (PKP)

16 Februari 2020 PENYATA PENDAPATAN TAHUNAN 2019 DAN PENGHANTARAN BORANG CUKAI INDIVIDU/SISTEM e-FILING

03 Disember 2019 PERINGATAN PENGHANTARAN DOKUMEN URUSAN BAYARAN KE JABATAN BENDAHARI

Tarikh kuat kuasa Tajuk Pindaan Tindakan
07 Mac 2023 PEKELILING BENDAHARI BIL.4/2023 - POLISI PENGURUSAN PERKHIDMATAN PERUNDINGAN UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

15 Mac 2021 PEKELILING BENDAHARI BIL. 3/2021 TATACARA KETIDAKPATUHAN DALAM PENGURUSAN KEWANGAN UNIVERSITI

01 Februari 2019 PEKELILING BENDAHARI BIL. 1/2019 - TATACARA PENTADBIRAN PROFIL KESELAMATAN PENGGUNA SISTEM UFASt

Tarikh kuat kuasa Tajuk Pindaan Tindakan
15 Mac 2024 SURAT EDARAN TAKAFUL MOTOR KENDERAAN BAHARU UKM

16 Oktober 2023 PEMAKLUMAN PENUKARAN KATA LALUAN DI SISTEM eP@UKM

26 Mei 2023 SURAT EDARAN PEMAKLUMAN MENGENAI PENGGUNAAN BORANG BAHARU JABATAN BENDAHARI SELARAS DENGAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI PENGURUSAN PENGAJIAN DAN PERKHIDMATAN (SPK PPP)

22 Disember 2022 PEMAKLUMAN PENGGANTIAN PENGGUNAAN SISTEM UFASt KE PLATFORM BAHARU

01 Disember 2022 PEMBATALAN PEKELILING BENDAHARI UKM

09 Disember 2021 SURAT EDARAN PEMBATALAN PEKELILING BENDAHARI UKM 2021

31 Januari 2020 SURAT EDARAN PEMAKLUMAN BERKAITAN KEMUDAHAN DAN PROSES TUNTUTAN PELINDUNGAN INSURAN KEMALANGAN DIRI KAKITANGAN DI UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

31 Januari 2020 PEMAKLUMAN BERKAITAN KEMUDAHAN DAN PROSES TUNTUTAN PERLINDUNGAN INSURAN KEMALANGAN DIRI KAKITANGAN UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

Tarikh kuat kuasa Tajuk Pindaan Tindakan
Tiada Pekeliling
Tarikh kuat kuasa Tajuk Pindaan Tindakan
15 Disember 2023 SURAT EDARAN BANTUAN KEBAJIKAN PELAJAR PALESTIN DI UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

02 Februari 2021 PENGURANGAN SEBAHAGIAN YURAN PENDAFTARAN PELAJAR PRASISWAZAH SESI AKADEMIK 2020/2021 KESAN DARIPADA PERINTAH KAWALAN PERGERAKAN (PKP)

24 Mac 2021 SEMAKAN YURAN SEMESTER 2 SESI 2020/2021 KESAN PENULARAN WABAK COVID19

29 Disember 2020 SEMAKAN YURAN SEMESTER 1 SESI 2020/2021 KESAN PENULARAN WABAK COVID19

01 Oktober 2020 YURAN PROGRAM PENGAJIAN PASCA SISWAZAH MOD KERJA KURSUS(SEPARUH MASA) SESI 2020/2021

Tarikh kuat kuasa Tajuk Pindaan Tindakan
08 November 2023 PEKELILING BENDAHARI BIL. 10/2023 - JADUAL PENUTUPAN AKAUN UNIVERSITI BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2023

07 November 2022 PEKELILING BENDAHARI BIL. 13/2022 - JADUAL PENUTUPAN AKAUN UNIVERSITI BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2022

08 November 2021 PEKELILING BENDAHARI BIL. 7/2021 - PEKELILING BENDAHARI BIL. 7/2021 JADUAL PENUTUPAN AKAUN UNIVERSITI BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2021

25 November 2019 PEKELILING BENDAHARI BIL. 9/2019 - JADUAL PENUTUPAN AKAUN UNIVERSITI BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2019

Tarikh kuat kuasa Tajuk Pindaan Tindakan
13 Januari 2023 SURAT EDARAN PENGGUNAAN KOD AKAUN BAHARU BAGI PEMBELIAN ASET PENYELIDIKAN

Tarikh kuat kuasa Tajuk Pindaan Tindakan
20 November 2023 HEBAHAN INFOGRAFIK CAKNA PEMILIKAN ASET ALIH PENYELIDIKAN

Tarikh kuat kuasa Tajuk Pindaan Tindakan
07 Ogos 2023 PEKELILING BENDAHARI BIL.8/2023 - PELAKSANAAN CAJ ANTARA JABATAN DAN VIREMEN MELALUI iFINANCE & ACCOUNTING SYSTEM (iFASt)

20 November 2023 PEKELILING BENDAHARI BIL. 11/2023 - POLISI MODAL AWALAN (SEED MONEY) UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

08 Disember 2023 PEKELILING BENDAHARI BIL. 13/2023 - GARIS PANDUAN PENYEDIAAN CADANGAN BAJET OPERASI UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA BAGI TAHUN 2024

01 Januari 2024 PEKELILING BENDAHARI BIL.14/2023 - PENGENAAN KADAR BAHARU BAGI CAJ KOS TAK LANGSUNG (OVERHEAD COST) KE ATAS PROJEK PENYELIDIKAN DAN PELAKSANAAN DI UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

01 Ogos 2022 PEKELILING BENDAHARI BIL. 9/2022 - POLISI MODAL AWALAN (SEED MONEY) UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

23 September 2022 PEKELILING BENDAHARI BIL. 12/2022 - GARIS PANDUAN PENYEDIAAN CADANGAN ANGGARAN BAJET OPERASI UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA BAGI TAHUN 2023

20 September 2021 PEKELILING BENDAHARI BIL. 5/2021 GARIS PANDUAN KEMUDAHAN ELAUN KOMPUTER KAKITANGAN AKADEMIK

25 Oktober 2019 PEKELILING BENDAHARI BIL. 8/2019 - PENYEDIAAN BAJET OPERASI UNIVERSITI BAGI TAHUN 2020

Tarikh kuat kuasa Tajuk Pindaan Tindakan
31 Mei 2024 PEMAKAIAN TEMPLAT MANFAAT BUKAN TUNAI (INKIND) DAN TAJAAN KEMUDAHAN

Tarikh kuat kuasa Tajuk Pindaan Tindakan
06 Disember 2023 PEKELILING BENDAHARI BIL. 12/2023 - PENGGUNAAN PLATFORM e-DAGANG TICKET2U BAGI PROGRAM/ AKTIVITI UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

07 Mac 2022 PEKELILING BENDAHARI BIL. 6/2022 - PINDAAN PEKELILING BIL. 3/2022 POLISI PENGURUSAN HUTANG UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

03 Januari 2022 PEKELILING BENDAHARI BIL. 3/2022 - POLISI PENGURUSAN HUTANG UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

15 November 2019 PEKELILING BENDAHARI BIL. 7/2019 - PELAKSANAAN KAEDAH TERIMAAN MELALUI QRPAY

01 Mac 2019 PEKELILING BENDAHARI BIL. 2/2019 - PERATURAN PENERIMA DANA

Tarikh kuat kuasa Tajuk Pindaan Tindakan
08 Januari 2020 PEMBAYARAN SECARA ATS TALIAN MELALUI PORTAL eKEWANGAN UKM

15 November 2019 PELAKSANAAN KAEDAH PEMBAYARAN MELALUI MAYBANK QRPAY DI UKM

Tarikh kuat kuasa Tajuk Pindaan Tindakan
Tiada Pekeliling
Tarikh kuat kuasa Tajuk Pindaan Tindakan
Tiada Surat Edaran
Tarikh kuat kuasa Tajuk Pindaan Tindakan
Tiada Pekeliling
Tarikh kuat kuasa Tajuk Pindaan Tindakan
01 April 2022 KEMPEN PELUPUSAN ASET ALIH UNIVERSITI

Tarikh kuat kuasa Tajuk Pindaan Tindakan
01 Mac 2024 PEKELILING BENDAHARI BIL. 3/2024 PENGUATKUASAAN KADAR CUKAI PERKHIDMATAN DARI 6% KEPADA 8% BERDASARKAN AKTA CUKAI PERKHIDMATAN [AKTA 807] KE ATAS KONTRAK PEROLEHAN UKM

01 Julai 2022 PEKELILING BENDAHARI BIL.3/2023 - KAEDAH PELAKSANAAN PEROLEHAN/PROJEK UNIVERSITI TAHUN 2022 DAN 2023

16 Mei 2023 PEKELILING BENDAHARI BIL.5/2023 - PELAKSANAAN MODUL PENILAIAN PRESTASI PEMBEKAL MELALUI SISTEM ep@UKM BAGI PEROLEHAN BEKALAN/PERKHIDMATAN KERJA DI UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

17 Julai 2023 PEKELILING BENDAHARI BIL.6/2023 - PINDAAN GARIS PANDUAN PEROLEHAN UKM

01 Ogos 2023 PEKELILING BENDAHARI BIL.7/2023 - PENGECUALIAN TATACARA PEROLEHAN BAGI DANA PENYELIDIKAN

01 Julai 2023 PEKELILING BENDAHARI BIL. 9/2023 - KAEDAH PELAKSANAAN PEROLEHAN/ PROJEK UNIVERSITI TAHUN 2023/2024

20 Januari 2022 PEKELILING BENDAHARI BIL. 4/2022 - TINDAKAN BAGI KETIDAKPATUHAN PROSES PEROLEHAN KEPADA SYARIKAT

09 Mac 2022 PEKELILING BENDAHARI BIL. 7/2022 - PENGANJURAN KURSUS/ BENGKEL DILUAR KAWASAN UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

18 Ogos 2022 PEKELILING BENDAHARI BIL. 10/2022 - INTEGRITI DALAM PEROLEHAN UNIVERSITI

01 Januari 2021 PEKELILING BENDAHARI BIL. 4/2021 PELAKSANAAN PEROLEHAN UNIVERSITI BAGI TAHUN 2021

01 Februari 2020 PEKELILING BENDAHARI BIL.01/2020 - PELAKSANAAN INTERGRITY PACT DALAM PEROLEHAN UNIVERSITI

01 Januari 2020 PEKELILING BENDAHARI BIL.12/2019 - GARIS PANDUAN PEROLEHAN UKM

Tarikh kuat kuasa Tajuk Pindaan Tindakan
10 Januari 2024 SURAT EDARAN - PERINGATAN MESRA TARIKH AKHIR KEMUKAKAN PERANCANGAN PEROLEHAN TAHUNAN UNTUK TAHUN 2024

11 Januari 2024 SURAT EDARAN - SURAT AKUAN KAKITANGAN UNIVERSITI YANG TERLIBAT DALAM PEROLEHAN (INTEGRITY PACT LAMPIRAN A)

01 Disember 2023 SURAT EDARAN PELANTIKAN PEMBEKAL DAKWAT PENCETAK HP 2023

13 Disember 2023 SURAT EDARAN PENYEDIAAN MAKLUMAT PERANCANGAN PEROLEHAN TAHUNAN UNTUK TAHUN 2024

07 November 2023 PEMAKLUMAN TARIKH AKHIR TEMPAHAN DAKWAT PENCETAK BERJENAMA HP KE SYARIKAT ASPIRASI ENGINEERING SDN BHD (LP37131)

07 Disember 2022 SURAT EDARAN PENYEDIAAN MAKLUMAT PERANCANGAN PEROLEHAN TAHUNAN UNTUK TAHUN 2023

13 Januari 2021 SURAT EDARAN PELAKSANAAN PEROLEHAN SECARA ATAS TALIAN eP@UKM BAGI PEROLEHAN PEMBELIAN TERUS

30 November 2021 PELANTIKAN PEMBEKAL DAKWAT PENCETAK BERJENAMA HP

27 Februari 2020 SURAT EDARAN PEMBATALAN MODEL DAKWAT PENCETAK BERJENAMA HP

27 Januari 2020 PEMBATALAN MODE DAKWAT PENCETAK BERJENAMA HP

12 November 2019 KUASA MENANDATANGANI KONTRAK PEROLEHAN BEKALAN/PERKHIDMATAN/KERJA

01 Disember 2019 PELANTIKAN PEMBEKAL DAKWAT PENCETAK BERJENAMA HP

img

Jabatan Bendahari
Universiti Kebangsaan Malaysia


Selamat datang ke Laman Sesawang Jabatan Bendahari, tulang belakang kewangan Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM). Sebagai Jabatan Bendahari Universiti ini, kami memainkan peranan penting dalam pengurusan dan penjagaan sumber kewangan universiti.

img
Hubungi Kami

Aras 4, Bangunan Canselori, 43600 UKM Bangi, Selangor.
bndahari@ukm.edu.my
03-8921 3399


Urusan Pelajar

Aras 7, Bangunan Pusat Pengurusan Akademik, Lingkungan Ke-2 UKM
ukpbendahari@ukm.edu.my
03-8911 8178 / 8181