PROFIL JABATAN BENDAHARI

Jabatan Bendahari ditubuhkan selari dengan penubuhan UKM iaitu pada 17 Mei 1970. Bermula di kampus sementara Jalan Pantai Baru, Kuala Lumpur dan berpindah ke Bangi, Selangor pada tahun 1978 apabila Universiti Kebangsaan Malaysia berpindah ke kampus tetap. Jabatan ini memainkan peranan penting dalam pengurusan dana, pentadbiran kewangan, serta penyediaan penyata kewangan bagi menyokong operasi dan pembangunan universiti. Sebagai entiti penting, Jabatan Bendahari UKM berperanan dalam menjalankan fungsi kebendaharian dan perakaunan untuk memastikan kestabilan kewangan universiti.
img

Jabatan Bendahari
Universiti Kebangsaan Malaysia


Selamat datang ke Laman Sesawang Jabatan Bendahari, tulang belakang kewangan Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM). Sebagai Jabatan Bendahari Universiti ini, kami memainkan peranan penting dalam pengurusan dan penjagaan sumber kewangan universiti.

img
Hubungi Kami

Aras 4, Bangunan Canselori, 43600 UKM Bangi, Selangor.
bndahari@ukm.edu.my
03-8921 3399


Urusan Pelajar

Aras 7, Bangunan Pusat Pengurusan Akademik, Lingkungan Ke-2 UKM
ukpbendahari@ukm.edu.my
03-8911 8178 / 8181